Aktive Foredrag

Teori, erfaringer og spørgsmål

Ved at samle voksne uden børn er der mulighed for at gå mere i dybden med både teori, erfaringer og spørgsmål, som vedrører børns krop og bevægelsesudvikling. Gennem aktive foredrag stiller vi skarpt på forskellige emner inden for krop og bevægelse.

Alle aktive foredrag veksler mellem oplæg, diskussion og praktiske øvelser og legeaktiviteter, der knytter an til emnet.

Eksempler på Aktive Foredrag

Gemmeleg

Legekultur i forandring

Hvad blev der af de aktive fælleslege? I løbet af en generation har børns leg ændret sig fra at være overvejende aktive, udendørs fælleslege til I højere grad at udspille sig i mindre grupper, indendøre og med mindre bevægelse.

Hvilke sociale og fysiske værdier ligger der i de gamle fælleslege, og skal vi som voksne gøre noget for at bevare fælleslegene som en del af børns legekultur?

Risikofyldte lege

Pakker vi vores børn for meget ind i vat, og hvilke konsekvenser har det for børnenes udvikling?

Med udgangspunkt I nordmanden Ellen Sandseters forskning, vil vi diskutere værdien af børns risikofyldte lege og hvordan man faktisk styrker børnenes indre sikkerhed ved at acceptere småknubs og tillade lege, som er lidt farlige.

Leg med maden!

Når små børn rører ved maden, er de igang med at stimulere sanserne, og dermed forløber der vigtige processer i hjernen.

Med udgangspunkt i Lise Ahlmanns film om det pædagogiske måltid, vil vi diskutere, hvilke rammer vi sætter for børns måltider.

Se hvad jeg kan!

Hvad er motorik og hvordan styrker vi vores børn i deres fysiske udvikling?

Vi gennemgår basal teori om børns motoriske udvikling, og forældrene får lov at mærke sanser og grundbevægelser på egen krop. Forældrene får konkrete redskaber til at hjælpe deres børn I deres motoriske udvikling.

Flere aktive foredrag

Er der et tema indenfor læring, leg og bevægelse som har jeres interesse, har vi netværket til at finde den rette person til jeres aktive foredrag. I legefabrikken har vi tilknyttet legekonsulenter med en bred viftet af erfaringer og specialviden.

Skriv eller ring for mere om vores aktive foredrag.