Løbefods Bevægelseskampagne

5 ugers grundforløb

Løbefods bevægelseskampagne er et fem uger langt grundkursus for hele personalegruppen i at bruge krop, leg og bevægelse som pædagogisk redskab i vuggestue og børnehave.

Historien som ramme

Med udgangspunkt i rammehistorien om Løbefods eventyrlige rejse, bliver personalet guidet i at igangsætte bevægelseslege ud fra forskellige læringsfokus.

Kampagnemateriale

Materialet omfatter historie, aktivitetskort, legebog, plakater og legerekvisitter. Alt hvad personalet har brug for for at kunne sætte kampagnen igang.

Forældreinddragelse

Forældrene modtager info/- og teoripjece om kampagnen og inddrages aktivt gennem små lege og øvelser, som de kan lave sammen med deres børn.

Hele personalegruppen

Kampagnen indledes med et fælles intromøde, hvor hele personalegruppen bliver introduceret for kampagnematerialet og afprøver legene på egen krop.

Konsulentbesøg

I løbet af kampagnens fem uger, får institutionen besøg af en konsulent, som sætter lege igang med børnene og sparrer med personalet om kampagnens forløb.

Krop, leg og bevægelse i daginstitutionen

Løbefods bevægelseskampagne er et fem uger langt grundforløb for hele personalegruppen i at bruge krop, leg og bevægelse som pædagogisk redskab. Med udgangspunkt i kampagnematerialet om figuren Løbefod og hans rejse til Eventyrøen skal personalet arbejde med at igangsætte lege ud fra fire forskellige pædagogiske læringsområder: det fysiske, det kognitive, det sociale og det psykiske. Forældrene inddrages aktivt i kampagnen gennem små lege og øvelser, som de kan lave med deres børn.

Målet med kampagnen

Målet med Løbefods bevægelseskampagne er introducere personalet for grundlæggende teori og metode inden for krop, leg og bevægelse som pædagogisk redskab. Ved at starte med et fælles intromøde sikres, at hele personalegruppen kender kampagnematerialet og har en forståelse for teorien og idéerne bag. Kernebudskabet i kampagnen er, at krop og bevægelse handler om hele barnets udvikling, og at aktive fælleslege er et alsidigt pædagogisk redskab som kræver aktive voksne rollemodeleler.

Hvorfor krop og bevægelse

For de fleste børn er fysisk aktivitet en helt naturlig del af livet. Børn lever og lærer gennem kroppen, og de har en medfødt glæde og nysgerrighed ved at bevæge sig og udforske verden med sanserne. Det er den glæde og nysgerrighed, som får spædbarnet til at øve i timevis på at slå efter uroen, rulle om på maven, krybe efter bolden osv. Samme glæde og nysgerrighed får det lidt ældre barn til at klatre op i træet, trille ned af bakken og svinge sig i rebet. I den fysiske leg lærer barnet sig selv, omgivelserne og andre mennesker at kende. Her lægges kimen til både motoriske, psykiske, sociale og kognitive færdigheder. Balance, koordination, selvtillid, samarbejde og kreativitet. Kompetencer og kropslig dannelse, som barnet skal trække på resten af livet!

Succesoplevelser for alle børn

Bevægelse er også vigtig for sundheden. Fysisk aktivitet giver stærke og sunde kroppe og nedsætter risikoen for overvægt og livsstilssygdomme. Gode bevægelsesoplevelser tidligt i livet påvirker lysten til at bevæge sig senere i livet. Derfor er det vigtigt med en inkluderende legekultur i daginstitutionen, hvor alle børn kan få succesoplevelser.

En rejse for børn, personale og forældre

Med Løbefods kampagne får I inspiration til, hvordan I kan bruge krop, leg og bevægelse som et pædagogisk redskab til at give alle børnene gode bevægelsesoplevelser og styrke hele barnets udvikling – både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt. I de fem uger kampagnen varer, skal I, børnene og forældrene følge Løbefods spor igennem en magisk verden med talende dyr og spændende lege og udfordringer. Historien danner rammen. I udfylder den.

Brug for mere info? Tag en snak med Balder og hør hvordan et forløb kan skræddersyes til din institution.

FAQ

Løbefodskampagnen bygger på, at personalet sætter sig ind kampagnematerialet og tager ansvar for at planlægge og gennemføre de legeaktiviteter, som de beslutter sig for til intromødet. Personalet skal være parate til at gå ind i rollen som igangsætter af lege, og de pædagoger som ikke står for aktiviteten, skal være klar til at bakke deres kollega op ved at deltage aktivt i legene og sørge for at klare omsorg og praktiske opgaver under legene. I forhold til forældreinddragelsen er det vigtigt, at personalet er opmuntrende rollemodeller for forældrene, så de føler sig trygge og motiverede til at engagere sig i det små daglige forældre-barn-øvelser, som kampagnen indeholder.

Vi anbefaler 1-3 ugers forberedelsestid efter intromødet. Mere er som udgangspunkt ikke hensigtsmæssigt, da historie og lege helst skal ligge friskt i erindringen ved kampagnestart.

Det er helt op til jer, hvor mange børn, I ønsker at inddrage i kampagnen. I kan vælge at alle gennemføre legene med alle børnene eller i kan vælge at fokusere på bestemte grupper.

I bestemmer selv, hvor ofte I vil lege i løbet af kampagnen, men minimum én gang om ugen, hvis I skal nå komme igennem hele kampagnematerialet.

Sålænge I arbejder med kampagnen minimum en gang om ugen, er der intet til hænder for, at I strækker kampagnen over et længnere tidsrum. Det kan give ro til fordybelse i de forskellige aktiviteter og læringsområder.

Den fulde Løbefodshistorie er for kompliceret til vuggestuebørn. I stedet for at fortælle den lange historie, anbefaler vi, at I bruger dyrene som inspiration til at lave lege, der stimulerer det læringsområde, som dyret repræsenterer. Dyrene i sig selv er gode til at vække børnenes nysgerrighed, og de store vuggestuebørn har udviklet tilstrækkeligt med fantasi til at de kan leve sig ind i at lege forskellige dyr.

På alle legekortene er der forslag til forenkling, så legen kan bruges med de små børn. Med vuggestuebørn handler det rigtig meget om at se, hvad der fanger børnene i legen og gå med det i legen. Kampagnematerialet indeholder desuden en legebog fyldt med idéer til vuggestuelege.

 • Løbefod

  Plakat

 • Legekort

  Det fysiske repræsenteret ved aberne.

 • Legekort

  Det kognitive repræsenteret ved uglen.

 • Legekort

  Det sociale repræsenteret ved myrene.

 • Legekort

  Det psykiske repræsenteret ved løven.

 • Legekort

  Integration af læringsprocesserne repræsenteret ved festen.

Brug for mere info? Tag en snak med Balder og hør hvordan et forløb kan skræddersyes til din institution.