Krop, leg og bevægelsesglæde

Legefabrikken sætter fokus på krop, leg og bevægelsesglæde i alle områder af samfundet. Det gør vi, fordi vi finder det nødvendigt i en tid, hvor leg og bevægelse ikke er en selvfølge – hverken for voksne eller for børn. Leg er livsglæde. Leg er kreativitet og leg er fællesskab. I legen blomstrer idéerne, venskaberne, udviklingen og mulighederne. Derfor har alle brug for leg. Derfor er der brug for leg alle steder.

Kurser, rådgivning og events

Legefabrikken tilbyder kurser, rådgivning, holdundervisning og events inden for krop, leg og bevægelse. Vi arbejder med børn, forældre, daginstitutioner, skoler, virksomheder og andre interesserede. Råstoffet i Legefabrikken er pædagogisk idræt og gamle idrætslege, men vi trækker også på læringsteori, mindfulness, procesledelse og andre relevante fagområder.

Sådan arbejder vi i Legefabrikken

Legefabrikken bruger aktive fælleslege og pædagogisk idræt til at samle mennesker om leg og sætte gang i bevægelse, kreativitet og læreprocesser. Derudover trækker vi på sansemotorik, mindfulness, procesledelse og andre relevante fagområder.

Holdet bag Legefabrikken

Legefabrikkenbestår af en fast kerne af dedikerede bevægelseskonsulenter og legeinstruktører med baggrund inden for pædagogik, idræt og formidling. Derudover har vi et bredt netværk af andre faglige profiler såsom designere, musikere og sprogkonsulenter.

Historien bag Legefabrikken

Legefabrikken startede i 2008 som en enkeltmands kursusvirksomhed for daginstitutioner. Krop, leg og bevægelse som pædagogisk redskab var overskriften, og det var sådan set meningen, at det skulle blive ved det.

Men leg trives ikke i for snævre rum, så Legefabrikken begyndte at vokse og sprede sig. Fra enkeltstående kurser til længere bevægelsespædagogiske forløb. Fra små forældre-barn-legesessioner til store events. Fra overvejende småbørnslege til leg med forskellige aldersgrupper.

Legen i dag

I dag leger vi med alle, og for hver gang vi leger, stiger motivationen, og nye idéer opstår.

For eksempel Projekt Legehjem hvor vi skaber legefællesskaber mellem vuggestuebørn og ældre på plejehjem.

Dialogisk idræt, hvor vi laver aktiv sprogstimulering gennem pædagogisk idræt og dialogisk læsning.

Eller Leg på arbejdspladsen, hvor vi tilbyder fælleslege som saltvandsindsprøjtning til kollegafællesskabet eller som katalysator for kreativitet og samarbejde.

Den røde tråd

Med alle deres forskelligheder bliver vores brede vifte af legekoncepter holdt sammen af en fælles rød tråd, bestående af bevægelsesglæde, solid faglig fundering, et holistisk kropssyn og frem for alt en dyb fascination af legens evne til at få mennesker til at slippe kontrollen og åbne sig over for sig selv, hinanden og verden.

Legefabrikkens arbejdsområder

 • Forældre

  Glad for at lege med dit barn? Legefabrikken bruger holdaktiviteter og events til at skabe de bedste rammer for at forældre og børn kan lege og bevæge sig sammen. I legen styrkes barnets motorik og bevægelsesglæde, og der er ikke noget bedre for voksen-barn-relationen end en god leg, hvor man får lov at mosle, løbe og grine sammen.

 • Arbejdspladsen

  Leg på arbejdspladsen kan bruges som led i medarbejderudvikling eller som underholdende indslag i f. eks. teambuilding. Der er også mulighed for at tænke de aktive fælleslege ind i længerevarende møder og beslutningsprocesser – enten som brain breaks eller som en måde at generere samspil og kreativitet.

 • Events

  Vores events spænder vidt fra korte indslag med en enkelt legeinstruktør til større legemiljøer med plads til mange hundrede deltagere. Aktiviteter og rekvisitter kan bruges af både store og små. Vi tilpasser rammer og lege til deltagernes niveau og præferencer.

 • Skole og SFO

  Med den nye reform er daglig bevægelse blevet et krav i skolen. Legefabrikken tilbyder inspirationsforløb for pædagoger og lærere i at tænke krop, leg og bevægelse ind i undervisningen og det pædagogiske arbejde. Konkrete idéer til lege med forskellige læringsfokus. Redskaber til at igangsætte og styre bevægelseslege med en stor børnegruppe. Vi kan både tilbyde inspirationsdage og længerevarende forløb. Undervisningen kan foregå med og uden børn.