Projekt Legehjem

Nye Møder

Gennem leg skabes nye møder mellem de ældste og de yngste i samfundet.

Bevægelsesglæde

Livskvalitet, motorik, og sundhed styrkes hos børn og ældre.

Projekt Legehjem

Målet med Projekt Legehjem er at bruge pædagogisk idræt til at skabe muligheder for nye møder mellem de ældste og de yngste i samfundet. Samtidig ønsker vi at styrke livskvalitet, motorik, og bevægelsesglæde hos børn og ældre.

Sådan startede legen

Siden 2012 har Højdevang Sogn plejehjem haft ugentlig besøg af to pædagoger og otte børn fra M-husets idrætsvuggestue. De kommer for at lave pædagogisk idræt med de ældre.

Med 104 år imellem den yngste og den ældste, er der naturligt nok store forskelle på deltagernes måde at være med i legen på.

Alligevel er der ingen tvivl, når aktiviteterne er i gang. Legen er et fællesskab, og i fællesskabet opstår møder. Som når Linas på blot to år rækker en lille blå plastikblod til en smilende Maja på 106 år.

Et forløb på otte uger

Med et 8 ugers forløb bliver I hjulpet i gang med at starte jeres eget legehjemssamarbejde, hvor I laver pædagogisk idræt på plejehjemmet en gang om ugen med en fast børne- og personalegruppe. Forløbet bliver ledet af en konsulent fra Legefabrikken.

Hele forløbet starter med et 3 timers intromøde med de ansvarlige personaler fra både plejehjemmet og vuggestuen. Derefter besøger vi vuggestuen og plejehjemmet hver for sig for at møde børn og de ældre. Her ser vi på hvordan der arbejdes med krop og bevægelse.

Legehjemsbesøgene ligger en fast formiddag om ugen og varer omkring to timer. De første tre besøg vil blive ledet af Legefabrikken. Herefter overtager personalet i vuggestuen igangsætterrollen og konsulenten deltager som assistenterende coach. Efter hver besøg bliver der evalueret med personalet fra plejehjem og vuggestue.

Forløbet afsluttes med en familiedag på plejehjemmet for forældre og pårørende med idrætslege, billedfremvisning og hygge.

Efter familiefesten er der et fælles evalueringsmøde for de ansvarlige personaler. Legefabrikskonsulenten hjælper med at samle op på erfaringer og lægge en plan for det fremadrettet legehjemssamarbejde.

Tag en snak med os og hør mere om Legefabrikken.