Lær holdet bag Legefabrikken at kende

Et hold af dedikerede professionelle, med baggrund i idræt, pædagogik og formidling.

Balder Brøndsted

Balder Brøndsted

Stifter af Legefabrikken, cand.scient.idræt, leg og bevægelseskonsulent

Balder er idrætsuddannet med speciale i bevægelsespædagogik i børnehaven. Derudover har han en kropsenergetisk uddannelse fra Integrativ Udvikling, hvorfra han også er certificeret i empati og mindfulness for børn.

Krop, leg og bevægelse har været omdrejningspunktet for Balders professionelle liv siden hans første studiejob som forældre-barn-idrætsinstruktør i 2004. Konsulentkarrieren startede i DGI’s Bevægelseskorps I 2006, hvilket udmundede i flere bøger om leg og bevægelse i pædagogisk arbejde. I 2009 blev idrætsstudiet udskiftet med en stilling som pædagog og idrætskoordinator i M-husets idrætsvuggestue. To et halvt år senere og mange dyrebare erfaringer rigere, sagde Balder sit job op for at kunne hellige sig 100% til livet som legeinstruktør, konsulent og projektmager i Legefabrikken.

Andre siger om Balder, at han er god til at integrere forskellige folks styrker i projekter. Selv er han glad for, at så mange dygtige mennesker har lyst til at være en del af Legefabrikken.

Mie Hørbo

Mie Hørbo

Kommunikation, produktudvikling og legeassistent

Mie er uddannet i psykologi og kommunikation fra RUC i 2008. indtil 2015 arbejdede hun med kommunikation og sekretariatsledelse på Rigshospitalet.

Mie har altid været glad for at bruge sine hænder, og i 2013 besluttede hun sig for at supplere kontorarbejdet med en massageuddannelse. Arbejdet med massageklinter gjorde det tydeligt for hende, at der skulle mere krop og bevægelse ind i hendes liv. I 2015 tog hun springet og meldte sig under Legefabrikkens faner. I første omgang for at arbejde med kommunikation, produktudvikling og være legeassistent på kurser og under events. På længere sigt for at bringe sin egen kropslige faglighed ind i Legefabrikkens praksis med børn og voksne. I den tråd er Mie ved at tage en uddannelse som danse- og bevægelsesterapeut på Institute for Life Energy.

Udover at være en fremragende massør har Mie et naturligt talent for at skabe god kontakt imellem mennesker, og det nyder vi godt af i Legefabrikken.

Christina H. Jensen

Christina H. Jensen

Idrætspædagog, leg og bevægelseskonsulent

Christina er uddannet idrætspædagog fra Jydsk Pædagogseminarium. Siden 2004 har Christina arbejdet med pædagogisk idræt i vuggestue, børnehave og SFO. Christina brænder for at skabe bevægelsesglæde hos mennesker, og hun ser det som en fornem opgave at hjælpe børn med at bevare deres naturlige lyst til fysisk aktivitet.

I konsulentsammenhænge slår hun altid et slag for pædagogen på gulvet, og hendes mange år i marken giver hende et skarpt øje for, hvad der fungerer i praksis i en daginstitutions hverdag.

Christina blev en del af Legefabrikken fordi hun havde brug for en ramme, hvor hun kunne omsætte nogle af sine utallige idéer inden for leg og pædagogisk idræt. En af disse idéer er Projekt Legehjem, som handler om at lave pædagogisk idræt med vuggestuebørn og ældre på plejehjem.

Andre siger om Christina, at hun ved hvad der skal til for at få leg til at sprede sig. Det gør hun så smukt i både Legefabrikken og på Duevej SFO og Skole, hvor hun arbejder til dagligt som idrætskoordinator.

Dorte Virén Riise

Dorte Virén Riise

Afspændingspædagog, motorikvejleder, leg- og bevægelseskonsulent

Dorte er afspændingspædagog, kraniosakralterapeut, certificeret motorikvejleder hos Anne Brodersen og uddannet legeinstruktør ved DGI.

Siden Dorte blev færdig som afspændingspædagog i 1993 har hun arbejdet med mange forskellige målgrupper, deriblandt ældre, gravide, spædbørn, fysisk og psykisk handicappede og børn på asylcentre.

Med sin rolige natur og empatiske væsen formår Dorte at skabe trygge og legende læringsrum for både børn og voksne. Som motorikvejleder er hun især dygtig til at analysere børns motorik og se, hvad de har brug for af stimulation og støtte for at blive styrket i deres udvikling.

I Legefabrikken er Dorte engageret i at udvikle legeforløb til små børn I vuggestue, dagpleje og mødregrupper. Til dagligt arbejder hun som afspændingspædagog i en idrætsbørnehave i Gladsaxe.

Rikke Berthelin

Rikke Berthelin

Idrætspædagog, friluftsvejleder, leg- og bevægelseskonsulent

Rikke er pædagog med speciale i natur og en bachelor i pædagogisk idræt. Dertil kommer en etårig Academia i friluftsliv med speciale i rekreativ træklatring.

Med over fem års erfaring fra idrætsvuggestue, har Rikke et godt kendskab til dagligdagen som pædagog, og hun kender både muligheder og udfordringer ved at integrere idræt, leg og bevægelse i det pædagogiske arbejde med børn.

Rikke er god til at gå ind i børns leg og støtte dem i deres idéer og initiativer. Hendes store tålmodighed og kompromisløse insisteren på at lade børn prøve selv, gør hende desuden til en fremragende rollemodel for os andre voksne med tendens til at overtage børnenes bevægelse.

Rikke fungerer som konsulent og legeinstruktør i Legefabrikken. Til dagligt arbejder hun som pædagog I en udflytterbørnehave. Og så er Rikke for øvrigt en fremragende træklatreinstruktør.

Thor Storgaard

Thor Storgaard

Cand.Scient idræt, leg og bevægelseskonsulent

Thor er uddannet i idræt fra syddansk universitet med speciale i bevægelse og læring i folkeskolen. Derudover er Thor uddannet i ernæring og fysisk aktivitet fra Metropol og han har erfaring fra flere projekter om børn, leg og bevægelse.

Foruden at være en fremragende legeinstruktør er Thor en naturlig iværksætter, som er god til at få kreative idéer til at blomstre. Venner siger om Thor, at han er både “kraftfuld” og “blød”, og en chef har engang spurgt Thor, om han har ADHD.

I Legefabrikken bidrager Thor med både blødhed, styrke og højt energiniveau og hans faglige skarphed og evne til at engagere både børn og voksne i leg er en inspiration for alle, der arbejder sammen med ham. Til daglig er Thor projektansat i Gladsaxe kommune med fokus på idræt og bevægelse i to integrerede institutioner.

Sara Østergaard Jacobsen

Sara Østergaard Jacobsen

Cand.scient.idræt, legeinspirator

Sara er nyuddannet fra idræt på Københavns universitet med speciale i legens betydning og udviklingspotentiale for unge højskoleelever. Sara er også uddannet sportsmassør og har adskillige års erfaring med undervisning i idræt og leg for både børn og voksne.

Glæden ved bevægelse er et vigtigt nøgleord i Saras arbejde, og gennem sit alsidige engagement i projekter, idrætsforeninger og daginstitutioner gør hun sit for udbrede mere leg og bevægelsesglæde til mennesker i alle aldre. Derudover er Sara optaget af, hvordan man kan fremme en mere legende tilgang til læring i skolen.

I Legefabrikken spiller Sara en aktiv rolle som facilitator og legeinstruktør ved
legeevents for voksne.

Når Sara ikke leger med Legefabrikken, leger hun med små børn og pædagoger i en vuggestue, hvor hun er ansat som idrætspædagogisk medarbejder.

Simon Esrup

Simon Esrup

Gymnastiktræner, legeinstruktør, medstifter af firmaet Knoglestærk samt stud.idræt

Simon er godt igang med sin kandidatuddanelse i idræt på Københavns universitet. Sideløbende har han sammen med Magnus Bendtsen stiftet firmaet Knoglestærk. Her arbejder de med holdtræning og hjemmetræning målrettet forebyggelse af knogleskørhed.

Som tidligere elitegymnast er Simon vant til at være i bevægelse, og som træner for børnekonkurrencehold igennem 8 år har han også masser erfaring med at give sine bevægelseserfaringer videre. Simon formår med sin ro og faglige dygtighed at skabe den tryghed og tillid, der skal til for at mennesker tør springe ud af komfortzonen og overgå egne evner. Både på redskabsbanen og i mange andre områder af livet.

Selvom Simon kommer fra en eliteidrætsverden, er det ikke fremmed for ham at lege. Leg er et fast element i hans undervisning, og han finder det særligt interessant at sætte lege igang med ældre børn, hvor det meget handler om at få dem til at overvinde frygten for at gøre noget pinligt. I 2013 supplerede Simon gymnastikerfaringerne med et legeinstruktørkursus I DGI. Samtidig startede han i praktik i Legefabrikken, og det gik så godt, at vi ikke har villet give slip på ham.

Simon er også en ørn til at tegne, og Legefabrikken kan takke ham for tegningen af figuren Løbefod, som er hovedperson i vores bevægelseskampagne til daginstitutioner.

Jesper Frøding

Jesper Frøding

Cand.mag.leg, Legebandit

I modsætning til de fleste andre voksne, er Jesper aldrig stoppet med at lege. Det gør ham til en sand ekspert i leg. Til dagligt arbejder Jesper som hjemmehjælper, men han benytter hver given mulighed til at komme ud og lege. Jespers faglige engagement i gamle idrætslege begyndte i slutningen af 90’erne, hvor han blev tilknyttet Gerlev Legeparks Legebande, som tog ud og legede med voksne til festivaller, markedsdage og lignende.

Jesper er en formidabel rollemodel i leg, og han er særligt god til at finde på nye måder at lege med de ting, der er omkring ham.

Legefabrikken mødte Jesper for første gang til Stella Polaris i Frederiksberg have i 2013. Det var kærlighed ved første blik, og Jesper har lige siden været en flittig hjælper til legeevents, hvor vi nyder godt af hans årelange erfaring, legende natur, sjove legerekvisitter og skøre idéer.

Jesper blev engang spurgt, hvad leg var for ham, hvortil han svarede: “Leg er at have det sjovt, imens man træner sin kreativitet”.

Stefan Ravn

Stefan Ravn

Kommunikation- og forretningsudvikling (tilknyttet)

Stefan har en uddannelse i Strategisk forretningsudvikling og har i længere perioder undervist på bl.a Københavns Universitet og KaosPiloterne både i Danmark og i udlandet. Stefan er god til at identificere, evaluere og gennemføre nye projekter.

Til dagligt arbejder Stefan i egen virksomhed. Her hjælper Stefan andre virksomheder med deres online tilstedeværelser og digitale strategier.

I Legefabrikken hjælper Stefan med at udviklingen går i en positiv retning, gennem forretningsmæssig sparring og arbejdet med Legefabrikkens eksterne kommunikation.

Herudover er Stefan video og stillfotograf, og manden bag de fleste af Legefabrikkens billeder.