Leg på arbejdspladsen

Medarbejderudvikling

Leg på arbejdspladsen kan bruges som led i medarbejderudvikling eller som underholdende indslag til personalefesten.

Brain breaks

Tænk de aktive fælleslege ind i møder og beslutningsprocesser – som “brain breaks” eller som en måde at generere samspil og kreativitet.

Skræddersyet leg

Aktiviteterne kan tilrettelægges efter profil, personalepolitik og særlige fokusområder, så de støtter op om det arbejde I laver.

Se muligheder og find kreativiteten!

Kan I huske følelsen af at lege sammen i flok som børn? Dåseskjul, tagfat, jeg melder krig mod  – og andre lege, som I selv fandt på. Sved på panden. Fryden ved gyset, når man blev fanget i fangelegen. At løbe rundt udenfor efter mørkets frembrud, og lade fantasien tage over et øjeblik.

Men leg er ikke kun for børn. Når vi leger sammen sker der noget med os og imellem os. Vi glemmer tid og sted og bekymringer. Vi bliver kreative og ser muligheder, som ikke er til at få øje på, når vi taler sammen eller arbejder bag en skærm. Vi oplever hinanden i nye situationer og samspil, og det kan åbne for nye muligheder og give mere sammenhold og fælles forståelse i en personalegruppe.

Hvor meget leg? I bestemmer omfanget.

To timers leg. Få to timers aktive fælleslege under ledelse af kyndig og erfaren legeinstruktør. Legene vil ryste jer sammen som personalegruppe og give jer nogle gode og sjove fælles minder. Vi sørger for alsidighed i legene, så både krop, hjerner og hjerter bliver udfordret.

En halv dags leg. Få en halv dag med aktiv fællesleg – måske som en del af jeres planlagte personaledag, eller som et levende og mindeværdigt hverdags-afbræk. Vi inspirerer også gerne til, hvordan I kan bruge lege-oplevelserne i en videre proces i jeres personalegruppe.

En hel dags leg & små inspirationsoplæg. Vi skræddersyer en dag til jer med leg, oplæg og styrede processer – og sætter fokus på det I har brug for. Det kan være samarbejde, anerkendelse, kreativitet, arbejdsglæde – eller I kan ønske at få viden om hvordan fælleslege og bevægelse giver sansemotorisk og neuroaffektiv mening for mennesket. I vil opleve, at oplæggene får en særlig vægt, fordi I stadig har legen, erkendelsen eller latteren i kroppen. Kontakt os, så vi kan blive klogere på jeres behov.

Hvem kan lege med os?

Leg på arbejdspladsen er til alle typer af offentlige og private virksomheder. Aktiviteterne kan tilrettelægges efter virksomhedens profil, personalepolitik og særlige fokusområder, så de støtter op om det arbejde I laver. Legene tilpasses deltagerne, så I alle får en god oplevelse.

Hvad kan leg på arbejdspladsen bruges til?

Leg på arbejdspladsen kan bruges som led i medarbejderudvikling eller som et mindeværdigt og underholdende indslag til personalefesten. Vi kan også tænke de aktive fælleslege ind i længerevarende processer: det kan være fusioner, sammenlægninger, nye arbejds- og beslutningsprocesser mm. Legene kan bruges som “brain breaks” eller til at generere samspil, kreativitet og udvikling – til gavn for jer.

Tag en snak med Balder og hør hvordan legen kan skræddersyes til din arbejdsplads.

FAQ

Leg på arbejdspladsen kan eksemplevis bruges til at arbejde med, hvordan vi bliver bedre til synligt at:

  • anerkende hinandens faglighed,
  • sætte ord på den fælles faglighed,
  • blive ved med at skabe positiv fælles læring

Vigtige faktorer, som samlet set bidrager til de gode resultater.

Legene kan foregå både ude og inde. I skal bare sørge for at have den rigtige påklædning på:) Hvis det skal foregå ude, foreslår vi gode naturarealer med god plads til leg. Hvis det skal foregå inde, vil en gymnastiksal el.lign. være det bedste.

Vi planlægge aktiviterne ud fra deltagerne. Er der eksemplevis personer med fysiske skavanker el.lign skal vi bare vide det i forvejen, så tilrettelægge vi så alle kan være med.

ar I særlige ønsker til arrangementet, som ikke fremgår af ovenstående – fx bestemt gruppeopdeling, inddragelse af bestemte temaer i legene og lignende skal vi vide det i forvejen, så planlægger vi aktiviteterne ud fra dette.

Et eksempel kunne være et arrangement med én Legeinstruktør i 2 timer til 4.000,00 kr. ex. moms, plus transportomkostninger.

Testimonials

Det var et meget engageret og velforberedt lille team der mødte op til vores julefrokost. Legefabrikken havde lyttet til vores lidt skæve ønske om en kombi mellem leg, sang og icebreaker. De afbalancerede aktiviteter gav os mulighed for selv at ”geare op” for stemningen i stedet for at blivet tvunget til det.

Personaledagen levede til fulde op til vores forventninger om at være sammen i vores afdeling på en anden måde, end vi tidligere har været vant til. Der opstod mange sjove situationer i legene, og vi havde en oplevelse af at blive frisat i kommunikationen gennem legen. Godt at alle kunne være med.

Tag en snak med Balder og hør hvordan et forløb kan skræddersyes til din institution.