Forældrebarnhold i Nordvest 2016

Børneyindo: Krop, leg og nærvær for børn og deres voksne

I løbet af foråret 2016 starter vi nye forældre-barn hold op i dansesalen på HF Efterslægten ved Utterslev torv. Yindo handler om at følge kroppens naturlige pulsering mellem aktivitet og hvile.

I børneyindo kombinerer vi dynamiske yogabevægelser med leg, dans og kontakt. Rammen om aktiviteterne er et dyre-fantasiunivers, som børnene kan leve sig ind i og selv være med til at påvirke gennem legen.

Udover glæden ved at lege med jeres børn, får I som forældre indsigt i kroppens vigtige rolle for barnets udvikling, og I får inspiration til, hvordan I kan bruge bevægelseslege, afspænding og massage til at støtte jeres børn i deres udvikling – både fysisk, psykisk, kognitivt og socialt.

Yindo er også for voksne, og i træningen vil der også indgå øvelser, der retter sig mod forældrene.

Mikro-yindo
Målgruppe: Børn 2-3 år sammen med voksen
Tidspunkt og pris følger:

Mini-yindo
Målgruppe: Børn 4-6 år sammen med voksen
Tidspunkt og pris følger:

Undervisere
Balder Brøndsted, Cand.scient.idræt og bevægelseskonsulent
Dorte Virén Riise, Afspændingspædagog og motorikvejleder

Tilmelding
Send mail til info@legefabrikken.com med jeres navne (forælder og børn), samt børnenes alder.

Mere information
Se vores side om BørneYindo, eller kontakt Balder på tlf: 30290124.