Børnelatter på gangene på plejehjemmet, børnene er på vej ind i dagligstuen, hvor de skal lave idræt med de ældre ”Damer & herrer”. Godmorgen sangen begynder og børnene går rundt og sige
godmorgen til de ældre, midt i sangen kommer Maja den ældste beboer og Mette et af børnene råber” Hej Maja” og vender sig mod den voksne pædagog og siger ”Maja, hun er min ven”.

En gang om uge besøger vuggestuen plejehjemmet og derpå bliver en fantastisk relation mellem børn og ældre skabt. Det er netop denne relation vi i legefabrikken gerne vil have i fokus med
Projekt Legehjem. Vi ser at relationen er yderst vigtigt for begge målgrupper men også at omverdenen får øjnene op for vigtigheden af relationen og får skabt nogle muligheder for, at de
to verdener kan mødes. Mange institutioner er placeret tæt på plejehjem men dog glemmer mange stadig at benytte denne mulighed for at bringe de to aldersgrupper sammen. Dette kan være grundet
usikkerhed i hvordan man bringer aldersgrupperne sammen og hvad de skal mødes omkring.

Det er her, vi i legefabrikken ser det er vigtigt med Projekt Legehjem. Vi vil lave et projekt, hvor vi får skabt en kontakt med daginstitution og plejehjem og samtidig hjælper og guider personalet
i begge institutioner til hvordan man laver en fælles aktivitet som de to målgrupper kan mødes omkring. Vi i Legefabrikken vil tage udgangspunkt i den pædagogiske idræt, som værende den
fælles aktivitet, som børn og ældre mødes igennem(over). Pædagogisk idræt betyder, at det er pædagogikken før idrætten dvs. der er lavet et pædagogiske mål for gruppen og idrætten bruges som
det middel for at det pædagogiske mål kan opnås.

[evidence]Hør mere om Projekt LEGEHJEM
Kontakt Christina på tlf. 30 29 01 24[/evidence]